+421 (0)948 076 679info@almya.sk

Poskytujeme kvalitné projekčné a stavebné práce v oblasti energetika, plyn, voda, kanalizácia

Výstavba a rekonštrukcia plynovodov a prípojok bez obmedzenia tlaku a priemeru z ocele a plastov

Výstavba a rekonštrukcia teplovodov a parovodov a prípojok bez obmedzenia tlaku a priemeru z ocele a plastov.

Montáž a rekonštrukcia kotolní. Výstavba regulačných staníc plynu a meracích tratí.

Výstavba vodovodných a kanalizačných systémov, inžinierskych sietí a občianskych objektov.

Máme oprávnenie vykonávať

  • projekčné práce v oblasti energetiky, plynu, vody, kanalizácie
  • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu, výrobu a označovanie vyhradených technických zariadení plynových
  • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu vyhradených technických zariadení tlakových
Sme projekčno, stavebno-montážna spoločnosť, ktorá sa počas svojej nie dlhej histórie dokázala aktívne podieľať na rozvoji miest a obcí na celom území Slovenska. Stavebnou montážnou činnosťou pokrývame všetky stavebné a remeselné práce potrebné pre zhotovenie stavebného diela.

Zabezpečujeme výstavbu inžinierskych sietí, občianskych objektov, priemyselných stavieb a ďalších účelových objektov (regulačné stanice plynu, meracie trate). Okrem stavebných celkov vykonávame aj jednotlivé práce a dodávky pre individuálnych zákazníkov. Náš skúsený manažment a finančné zabezpečenie dokazuje, že sme spoľahlivým a solídnym partnerom, ktorý dokáže komplexne realizovať stavebné dielo vlastnými pracovníkmi od zadania až po odovzdanie.

Snažíme sa trvalé dosahovať vysokú úroveň kvality svojej výrobnej činnosti a kvality svojich výrobkov a služieb plne uspokojujúcich požiadavky a očakávania zákazníka. Kvalita pracovníkov sa odráža v celkovej kvalite našej práce pri realizácii diela, dodávok a služieb. Veľmi úzkou spoluprácou s našimi subdodávateľmi podporujeme úspešnosť našej technológie a prosperity. K jej zabezpečeniu spolupracujeme s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi, informujeme ich o našich podmienkach týkajúcich sa zabezpečenia vysokej úrovne kvality a správneho používania technológie.

Princíp trvalého zlepšovania je cieľom vo všetkých činnostiach každého pracovníka spoločnosti. Každý pracovník musí byť pevne presvedčený, že kvalita je pre našu spoločnosť prvoradá.

Kontaktujte nás

Pošlite nám Vaše otázky. Odpovieme hneď, ako to bude možné.